Zateplenie balkónových ostení na Fibichovej ulici v Košiciach.

Obnova spočívala v lepení, kotvení a armovaní polystyrénového zatepľovacieho systému a nanesenie silikónovej omietky. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Rekob s.r.o. Rok realizácie 2012.