Obnova fasády Hemerková

Obnova fasády spočívala v pretmelení panelových spojov, okien a parapiet a v nátery fasády termoizolačnou farbou. Uvedené práce vykonala firma STAVEX Košice s.r.o v subdodávke pre firmu Patrik Bujnák. Rok realizácie 2015.