Obnova fasády na Hemerkovej ulici v košiciach

Obnova fasády spočívala vo vyčistení a pretmelení panelových škár, vyspravení a v nátere fasády flexibilnou fasádnou farbou. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Peter Petruška. Rok realizácie 2007.