Náter fasády na Kežmarskej ulici v Košiciach

Obnova spočívala vo vyspravení fasády a v nátere fasádnou farbou. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Peter Petruška. Rok realizácie 2007.