Termoizolačný náter prevedený na Uherovej ulici v Košiciach

Obnova spočívala vo vyspravení fasády, pretmelení panelových spojov, v penetrácií a v nátere termoizolačnou farbou. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu REKOB. Rok realizácie 2010.