Obnova bytového domu na Rastislavovej ulici v Košiciach

Obnova spočívala v pretmelení puklín na fasáde, vyspravením fasády, v nátere termoizolačnej farby a v montáži keramickej dlažby na vstupných portáloch. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Rekob s.r.o.. Rok realizácie 2011 - 2012.