Rekonštrukcia spoločných priestorov Zimná 10

Rekonštrukcia na bytovom dome Zimná 10 spočívala v realizácií nových sádrových omietok stien a stropov v spoločných priestoroch. Sádrové omietky boli doplnené o hnedý mozaikový sokel vo vstupe a na prvom nadzemnom podlaží. Výmena dlažby bola zrealizovaná vo vstupe, na podestách pri bytoch a medzipodestách. Nový vzhľad sme dodali zábradliu na schodisku náterom oceľovej konštrukcie rovnako prebrúsením a náterom pôvodných drevených madiel. Firma STAVEX Košice s.r.o. realizovala práce priamo pre investora. Rok realizácie 2023.