Zateplenie bočnej časti fasády. Realizácia prebehla na ulici Povstania českého ľudu

Obnova fasády spočívala v zateplení obvodového plášta a firma Stavex realizovala zateplenie bočných častí fasády. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Stavmart Invest s.r.o. Rok realizácie 2009.