Odstránenie systémových porúch loggií Talinská 9

Sanácia loggií spočívala v odstránení systémových porúch. Pôvodné vrstvy podlahy sme odstránili až na podklad - betónový panel na ktorý sme aplikovali novú skladbu zateplenia podlahy vrátane hydroizolácie, nových klampiarskych prvkov a dodávky a montáže prémiového hliníkového zábradlia. Steny a stropy loggií sme taktiež zateplili. Uvedené práce vykonáva firma Stavex priamo pre investora. Rok realizácie 2021-2022.