Zatepľovanie fasád

Pri otázke, či zatepľovať alebo nezatepľovať bytový dom, sa dáva dopopredia naviac úspora tepla, a tým zníženie nákladov na vykurovanie v zimných mesiacoch.

Ale výhod zateplenia je ďaleko viac. V letných mesiacoch udržuje zateplenie optimálnejšiu klímu v interiéri. Zateplenie zvyšuje hodnotu objektu na trhu nehnuteľností a nesmieme zabudnúť na nové, atraktívne stvárnenie fasády. Ďalším veľmi dôležitým plusom je predĺženie životnosti stavby. A to hlavne pri bytových domoch. Zateplenie odstráni nedostatky stavby ako sú tepelné mosty a statické trhliny. Zamedzí sa tak tvorbe plesní a korodovaniu železobetónovej konštrukcie. V neposlednom rade zatepľovanie budov predstavuje jednu z najúčinnejších ciest k ochrane nášho životného prostredia.

Investícia do zateplenia budovy je pri stúpajúcich cenách energií výhodná a jej návratnosť sa skracuje s narastaním týchto cien.

V prípade ak ešte len plánujete obnovu Vášho bytového domu, radi Vám pomôžeme s celým procesom od vybavenia stavebného povolenia, financovania, prípravy dokumentov pre štátny fond rozvoja bývania až po kolaudačné konanie.

Spojením viacerých bodov obnovy Vám vieme dokonca zabezpečiť úver s úrokom 0,00 %, čím sa úspora spojená so zateplením ešte zvýši.