Termoizolačný náter prevedený na Hanojskej ulici v Košiciach (I etapa)

Obnova fasády spočívala v pretmelení panelových spojov a puklín fasády, penetrácií a nátere termoizolačnou farbou. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu REKOB. Rok realizácie 2010.