Pretmelenie panelových špár a obnova balkónových čiel a ostení.

Obnova fasády spočívala v očistení a premelení panelových škár, vyspravení a nátere balkónových čiel a ostení. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Martin Joščák. Rok realizácie 2008