Obnova bytového domu na Kapitána Jaroša 6

Obnova spočívala vo vyspravení a nátere fasády protiplesňovou farbou, v rekonštrukcií balkónov v havarijnom stave a v montáži keramickej dlažby do prízemných častí spoločných priestorov. Uvedené práce vykonala firma Stavex priamo pre investora. Rok realizácie 2014.