Sanácia balkónov a logií

Dnes takmer všetky pôvodné balkóny a loggie vykazujú viac alebo menej nedostatky, ktoré sú spôsobené zlou technológiou pri výstavbe. Jedná sa o takzvané systémové poruchy.

Najčastejšie sa jedná o zatekania do železobetónovej konštrukcie v dôsledku nedostatočnej hydroizolácie, nesprávne vyspádovaná plocha podlahy balkóna, zle doriešené napojenie steny na podlahu a pod.

Práve preto je nutné pri rekonštrukciách balkónov a loggií dodržať celý systém ich obnovy. Pri správnej obnove balkónov a loggií je potrebné odstrániť všetky nepevné časti, odstrániť pôvodné oplechovanie a pôvodné zábradlie. Podlahovú plochu je nutné správne vyspádovať a zaizolovať tepelne aj proti vode.

Preto je nutné používať certifikované systémy od overených výrobcov.