Sanácia lóggií bytového domu Michalovská 1

Sanácia loggií spočívala v odstránení systémových porúch. Pôvodné vrstvy podlahy sa odstránili až na podklad - betónový panel na ktorý sa aplikovala nová skladba zateplenia podlahy vrátane hydroizolácie, nových klampiarskych prvkov a dodávky a montáže prémiového hliníkového zábradlia. Steny a stropy loggií sa taktiež zatepľovali. Uvedené práce vykonávala firma Stavex priamo pre investora. Rok realizácie 2022