Termoizolačný náter prevedený na Pajorovej ulici v Košiciach

Obnova spočívala vo vyspravení fasády, pretmelení panelových spojov a v nátere fasády termoizolačnou farbou. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Rekob s.r.o. Rok realizácie 2010.