Rekonštrukcia spoločných priestorov Polárna 18

Rekonštrukcia spočívala v montáži dlažby na podlahu a schodisko bytového domu. Uvedené práce vykonala firma STAVEX Košice s.r.o priamo pre investora. Rok realizácie 2022.