Obnova fasády na Kurskej ulici v Košiciach

Obnova spočívala vo vyspravení fasády, pretmelení panelových spojov a v nátere fasádnou farbou. Uvedené práce vykonala firma Stavex v subdodávke pre firmu Jaroslav Meszároš. Rok realizácie 2009.