Zateplenie strechy bytového domu Muškátová 20, 22, 24, 26

Obnova bytového domu spočívala v zateplení strechy vrátane všetkých klampiarských prvkov a výmena okien a dverí v strojovňach výťahov. Uvedené práce vykonala firma STAVEX  Košice s.r.o priamo pre investora. Rok realizácie 2019