Rekonštrukcia historickej fasády na ulici Hlavná 54

Rekonštrukcia spočívala vo vypravení fasády reštaurátorskými maltami a v nátere fasády silikátovou farbou. Uvedené práce vykonala firma STAVEX Košice s.r.o priamo pre investora. Rok realizácie 2017.