Sanácia loggií bytového domu Dénešová 73, 75

Sanácie loggií spočívala v odstránení systémových porúch. Pôvodné vrstvy podlahy sa odstránili až na podklad - betónový panel a aplikovala sa nová skladba zateplenia podlahy vrátane hydroizolácie, nových klampiarských prvkov a dodávky a montáže prémiového hliníkového zábradlia a zasklenia. Steny a stropy loggií sa taktiež zatepľovali. Uvedené práce vykonala firma STAVEX Košice s.r.o priamo pre investora. Rok realizácie 2020.