Sanácia loggií bytového domu Krosnianská 29,31

Rekonštrukcia bytového domu Krosnianská 29,31 spočívala v odstránení systémových porúch a zateplení stien a stropov loggií. Taktiež sme realizovali náter na priečelných stenách bytového domu prémiovým silikonovým fasádnym náterom PCI Multitop FS. Rovnako sme obnovili zvislé vedenie bleskozvodu a zrealizovali novú hydroizolačnú vrstvu striešok nad loggiami. V tomto prípade výplň hliníkového zábradlia tvorí bezpečnostné matné sklo ale aj rovnako bezpečné výplňové dosky Fundermax vo výraznej zelenej farbe ktoré sú farebne zladené s povrchovou úpravou čielok loggií. Obnovu bytového domu Krosnianská 29,31 sme realizovali priamo pre investora. Rok realizácie 2023.