Elektroinštalácie

Pri celkovej obnove bytového domu je potrebné myslieť aj na rekonštrukciu elektroinštalácie. Radi Vám poradíme v akom rozsahu by bolo potrebné rekonštruovať rozvody vo Vašom bytovom dome.

Zároveň Vám vieme ponúknuť aj:

  • Dodávku a montáž svetiel
  • Dodávku a montáž kamerového systému
  • Komplexnú rekonštrukciu domového vrátnika
  • Dodávku a montáž bleskozvodu
  • Revízie

Samozrejmosťou je odborné poradenstvo ohľadne dodávky elektrických zariadení a preškolenie o používaní.