Aktuálne realizované - Modernizácia bytového domu Fejova 6, 8, 10, 12

Začiatkom roka 2024 sme sa pustili do rekonštrukcie spoločných priestorov bytového domu na Fejovej ulici, v rámci ktorej sme vymenili dlažbu na podestách, medzipodestách a na schodiskových ramenách. Okrem toho sme zrekonštruovali stropy a steny v spoločných priestoroch, a to aplikáciou sadrovej omietky a montážou keramického obkladu na podestách pri bytoch a vo vstupe. Pred tým bolo ale nepochybne nutné odstrániť staré nátery z omietok oškrabaním s obrúsením stien. Taktiež sme museli odstrániť povlakové podlahy a lepené hrany zo schodiskových stupňov a nášľapnej plochy.